Aanbod:
Voor jongeren en volwassenen


In onze praktijk kunnen jongeren vanaf 12 jaar & volwassenen  terecht. We werken rond verschillende thema's en bieden periodiek ook trajecten op maat aan.


We houden van diverse therapievormen en beperken ons niet tot enkel gesprektherapie. We werken steeds op maat en volgens de hulpvraag waardoor ook o.a. online coaching, psycho - educatie, wandeltherapie, creatieve therapie, groepstherapie en workshops tot de mogelijkheden behoren.

Wie kan bij ons terecht?

1e keer? Durven, doen!

 

Met een psycholoog gaan praten? Dat hoeft geen drempel te zijn. Het is de eerste stap die JIJ maakt om voor jezelf te zorgen, hoe super is dat niet?!


Weet dat je helemaal niet alleen bent en dat bewust voor jezelf durven kiezen door een afspraak te maken, van veel lef en poer getuigt!


Wij trachten de drempel laag te houden door op snelle en eenvoudige manier ambulante consultaties aan te bieden.


Wij luisteren naar je verhaal en helpen je inzicht te geven in je hoofd. Samen werken we actief aan manieren om veerkrachtiger in het leven te staan en vol zelftrouwen jezelf te kunnen zijn.

Hoe verloopt het proces?

Aanmelding

 • Je maakt een afspraak met ons voor een eerste intakegesprek.
  Dit kan online, per mail of via telefoon.
 • Een aanmelding kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van een arts of een andere hulpverlener.

Coaching & begeleiding

 • Na 2 à 3 probleem verkennende gesprekken gaan we actief & oplossingsgericht aan de slag met een behandelplan.
 • We werken rond de thema's die voor jou of je kind moeilijk en lastig zijn en we reiken handvaten aan om zo veerkrachtig mogelijk de vastgelegde doelen te bereiken.
 • Niet alle therapie is gesprekstherapie. Een traject kan naast gesprekken ook bestaan uit (een combinatie van) psycho-educatie, praktijkoefeningen, creatieve therapie, wandeltherapie, meditatie of diagnostisch onderzoek.
 • Bij de therapie met jongeren, kan er indien nodig ook gesprekken worden ingepland met het ganse gezin of met school.

Intakegesprek

 • We brengen je hulpvraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen.
 • Wij stellen onze werkwijze voor & we bepalen samen één of meerdere doelen.
 • Je hebt recht op de terugbetalingsregeling van je mutualiteit (zie tarieven)

Nazorg

 • De sessies worden afgebouwd in samenspraak.
 • Je kan na de begeleiding op regelmatige basis contact blijven houden als je dat wenst.

Herkenbaar?

Met een knoop in de maag naar het werk

Ik voel mij compleet op. De gedachte aan mijn werk alleen al bezorgt mij stress: ik geraak nooit rond met mijn werk en op appreciatie moet ik niet rekenen..  Thuis kan ik ook nog moeilijk ontprikkelen en vaak barst ik uit tegen mijn partner. Zelf in het weekend of in vakantie kom ik niet meer tot rust. Ik sleep mezelf de dagen door.

Ik ben mama met 10 rollen en ik ben vooral doodmoe

Sinds de komst van mijn kindje, zijn mijn gedachten en emoties soms een rollercoaster. Ik krijg geen balans in mijn leven. Mijn werk gecombineerd krijgen met het huishouden, mijn relatie en de kinderen vergt tonnen energie. Ik ben doodop en kan niet meer genieten. Ik word met de dag emotioneler en voel mij vaak eenzaam in het moederschap.

Mijn leven bleef stilstaan

na het verlies

Ik verloor anderhalf jaar geleden mijn vader. Het gemis valt loodzwaar en ik kan er moeilijk over praten met mijn vrouw. Het weegt op mij als een granieten blok. Ik ben kwaad.  Kwaad dat hij weg is, kwaad omdat het te vroeg was, kwaad omdat ik alleen ben, kwaad op mezelf omdat ik het nog geen plaats  kan geven..