T: 0499 36 41 57 (24/24 - 7/7)

Kies voor jezelf

 

Met een psycholoog gaan praten? ... Een grote drempel.

Weet dat je helemaal niet alleen bent en bewust voor jezelf durven kiezen door een afspraak te maken, van veel lef en poer getuigt!

Wij trachten de drempel laag te houden door op snelle en eenvoudige manier ambulante consultaties aan te bieden.


Je hoeft niet gek te zijn om een afspraak te maken en je kan voor veel thema's bij ons terecht.


Wij luisteren naar je verhaal en helpen je inzicht te geven in je hoofd. Samen werken we actief aan manieren om veerkrachtiger in het leven te staan en vol zelftrouwen jezelf te kunnen zijn.


Hieronder vind je per doelgroep de thema's terug waarrond wij frequent werken, daarnaast hebben wij ook steevast een aantal programm's lopen waarop je kan intekenen.

psycholoog Kortrijk aanbod

AANBOD

 • Na 2 à 3 probleem verkennende gesprekken gaan we actief & oplossingsgericht aan de slag met een behandelplan.
 • We werken rond de thema's die voor jou of he kind moeilijk en lastig zijn en we reiken handvaten aan om zo veerkrachtig mogelijk de vastgelegde doelen te bereiken.
 • Niet alle therapie is gesprekstherapie. Een traject kan naast gesprekken ook bestaan uit (een combinatie van) psycho-educatie, praktijkoefeningen, creatieve therapie, wandeltherapie, meditatie, groepsessie of diagnostisch onderzoek.
 • Bij de therapie met kinderen en jongeren, kan er indien nodig ook gesprekken worden ingepland met het ganse gezin of met school.

Hoe verloopt het proces?

Aanmelding

 • Je maakt een afspraak met ons voor een eerste intakegesprek. Dit kan online, per mail of via telefoon.
 • Een aanmelding kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van een arts, het clb of een andere hulpverlener.

Intakegesprek

Coaching & begeleiding

 • We brengen je hulpvraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen.
 • Wij stellen onze werkwijze voor & we bepalen samen één of meerdere doelen.
 • Je hebt voor het intakegesprek en de verdere begeleiding recht op de terugbetalingsregeling van je mutualiteit (zie tarieven)

Nazorg

 • De sessies worden afgebouwd in samenspraak.
 • Je kan na de begeleiding op regelmatige basis contact blijven houden als je dat wenst.

Herkenbaar?

Met een knoop in de maag naar het werk

Ik voel mij compleet op. De gedachte aan mijn werk alleen al bezorgt mij stress: ik geraak nooit rond met mijn werk en op appreciatie moet ik niet rekenen.  Thuis kan ik niet ontprikkelen. Zelf in het weekend of in vakantie kom ik niet meer tot rust.

Ik sleep mezelf de dagen door.

Ik ben een eeuwige

perfectionist

Mijn lat ligt altijd torenhoog. Niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen.  Het is bij mij  nooit goed genoeg.  Ik moet ook steeds vanalles van mezelf en kan daardoor ook niet ontspannen.  Ik wou dat er eens rust in mijn hoofd kon komen en ik met wat minder ook tevreden zou zijn.

Mijn leven bleef stilstaan

na het verlies

Ik verloor anderhalf jaar geleden mijn vader. Ik kan met mijn verdriet nog steeds geen weg. Het weegt op mij als een granieten blok. Ik ben kwaad.  Kwaad dat hij weg is, kwaad omdat het te vroeg was, kwaad omdat ik alleen ben, kwaad op mezelf omdat ik het nog geen plaats  kan geven..