T: 0499 36 41 57 (24/24 - 7/7)

Wij houden van een correcte en heldere communicatie & een transparante aanpak.

Op deze pagina vind je duidelijkheid over wat onze tarieven zijn,

wat je daarbij mag verwachten & wat de voorwaarden zijn.

Veelgestelde vragen

Aantal sessies

Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van traject tot traject. Soms is iemand met 2 gesprekken geholpen, soms kan een continue gesprekssteun & veilige haven een betere optie zijn. Na het intakegesprek wordt steeds  een voorstel tot behandelplan opgesteld met de thema's/doelen waarrond we zullen werken & op welke manier/frequentie.

Betaalmethode

Betalen kan met bankcontact of via smartphone met de bankcontact App en Payconiq App.

Als je een factuur wenst, moet je dit bij het intakegesprek vermeldenAnnulatie

Indien je niet kan aanwezig zijn op de afspraak, dien je 24 uur op voorhand te annuleren. Dit wordt gevraagd om de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Indien er niet (tijdig) wordt verwittigd, wordt de sessie volledig aangerekend.


Samenwerking

Indien wenselijk of noodzakelijk, wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines, vb. kinesist, diëtist, werkgever... Zelf beschikken wij over een eigen zorgnetwerk waarin kan worden doorverwezen.

Tarieven

Intake

€65

 • Er is een eenmalige extra opstart - en dossierkost.

€140

 • Zonder intakegesprek/dossierkost
 • Voor terugbetaling logopedie (kinderen)
 • Nabespreking onderzoek: 55 Euro

Intelligentieonderzoek

Individueel gesprek

€55

 • Coaching, begeleiding of psychotherapie
 • Praktijk of on - line

Bemiddeling

€80

 • Relaties
 • Echtscheiding
 • Opmaak ouderschapsovereenkomst

Koppel / Gezin

€85

 • Coaching, begeleiding of psychotherapie
 • Praktijk of on - line

Op maat

Op aanvraag

 • Burn - out programma (10 sessies)
 • Dromen, durven, doen (10 sessies)
 • Mama zonder stress (8 sessies)
 • Unplug (5 Sessies)

Terugbetaling

Christelijke mutualiteit

50% voor jongeren met kinderbijslag (24 sessies) en 10 euro/sessie voor volwassenen (24 sessies).

Socialistische mutualiteiten

50% voor jongeren tot en met 18 jaar (max. 250 euro) en 10 euro/sessie voor volwassenen (max. 120 euro).


Onafhankelijk ziekenfonds OZ

10 euro/sessie voor jongeren tot 18 jaar (10 sessies/jaar).


Vlaams en neutraal ziekenfonds

10 euro/sessie voor jongeren tot en met 18 jaar (10 sessies/jaar) en volwassenen (5 sessies/jaar).


Partena

Medicalia

20 euro/sessie voor jongeren met kinderbijslag (6 sessies/jaar). 20 euro/sessie voor jongeren en volwassenen met een chronische aandoening (12 sessies/jaar).


Studenten Vives

Met de aanvullende ziekteverzekering Medicalia van de Onafhankelijke Ziekenfondsen krijg je 75% terugbetaald tot 600 euro.Studenten Howest

Studenten van VIVES kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij STUVO.Studenten van HOWEST Kortrijk kunnen een financiële tegemoetkoming van 60% (soms zelfs 100%) vragen.Neutraal ziekenfonds NZV

10 euro/sessie voor jongeren en volwassenen (5 sessies/jaar).

Studenten UGent/ Kortrijk

Studenten van UGent campus Kortrijk kunnen een financiële tegemoetkoming van 60% (soms zelfs 100%) vragen.Liberale mutualiteit

20 euro/sessie voor jongeren met kinderbijslag (6 sessies/jaar) en 10 euro/sessie voor volwassenen (6 sessies/jaar).

Studenten Kulak

Studenten van KULAK kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de dienst voor studieadvies.